BİZE/KENDİMİZE DAİR

Text auf Deutsch (Wir über uns)


St. Pauli selber machen/St. Pauli’yi Kendimiz Kuralım dayanışmacı bir mahalle oluşturmak isteyen herkese açık bir platformdur. Gündemimizdeki konuları mahallemizi ilgilendiren sorunlar ve mahallemizde yaşayan insanların ihtiyaçlarına denk düşen ortak, alternatif çözüm ve değişim önerileri oluşturmaktadır. St. Pauli’nin her türlü yaşam anlayışını içinde barındırabilen, yaşanılası bir mahalle olarak kalabilmesi için günlük yaşamın ve kiraların da ödenebilir bir seviyede olması gerekmektedir.

Zira bizler semtimizde son on yıllarda tam tersi bir istikamete giden büyük değişikliklere tanık olmaktayız: St.Pauli emlakçılar ve yaratıcı ekonomik alanlar için bir yatırım alanına çevirilmiş bulunmaktatır. Bu gelişime fuhuş fiyatlı yeni binaların inşaası, kiralık evlerin özel mülkiyete dönüştürülmesi, yeni otellerin yapılması ve ev ve dükkan kiralarının sürekli artması tarafından refakat edilmektedir. Bu gelişim gelir düzeyi düşük mahallelilerin mahallelerini terketmek zorunda kalmalarına ve toplumsal ve kültürel ağların tahribine yol açmaktadır. St. Pauli’nin turistik bölge olarak gittikçe büyütülmesi; mahallede turistler için yapılan Schlagermove, Harley Davidson, Cruise Days ve Hafengeburtstag gibi kitlesel eğlence toplantılarının gittikçe çoğalması mahallenin daha fazla pazarlanmasına katkıda bulunmaktadırlar. Bu gelişimler politika tarafından desteklenmekte, kamusal alanların özelleştirilmesi ve St. Pauli’nin merkezini yalnızca ticari çıkarlara teslim eden „Business Improvement District Reeperbahn (Ticari Gelişim Alanı Reeperbahn)“ gibi kurumların kurulması ile teşvik edilmektedir.
Özelleştirme ve Ticarileştirme/Pazarlama genellikle ‚daha güvenli hale getirme‘ ve evsizlerin ve diğer ‚istenmeyen‘ kişi ve grupların dıştalanmalarıyla paralel gitmektedir.
‚Gefahrengebieten /Tehlike Alanları‘ nın oluşturulması bu eğilimlere yaslanmakta ve bunları polisiye önlem paketleri olarak uygulamaya geçirmektedir.

Kendimiz kuralım!

Tüm bunlara karşı bizler turistlerin ve çıkar / kar beklentilerinin değil mahallelilerin sayıldığı bir semtte yaşamak istiyoruz. Kamusal alanı herkes tarafından kullanılabilen ve herkesin cüzdanına göre bir ev bulabildiği bir semtte.

St. Pauli’de bu alanda uzun bir protesto kültürü geleneğine sahip bulunuyoruz:
Hafenstrassenhäuser, Jägerpassage, Hafenkrankenhaus, Park Fiction, Centro Soziale ve Esso Häuser kazanım ve deneyimleri protesto etmenin değdiğinin belgeleridirler.
Bizler bu ana kadar olduğu gibi St. Pauli’nin geleceğinin politikacılar ve devlet daireleri tarafından dikte edilmesini istemiyoruz.

Biz sadece katılım değil, kendi karar verme ve yapma/kurma hakkımızı kullanmak istiyoruz!

Gayet somut:

Semtimizde dıştalanmaya ve ticarileştirilmeye karşı çıkıyor, örgütleniyor ve birlikte kendi şehir ve semt anlayışımızı geliştiriyoruz.
Çeşitli inisiyatiflerde ve çalışma gruplarında semtimizin kararlarının kendi oturanları tarafından verilmesi ve onlar tarafından kurulması için çaba harcıyoruz.
St. Pauli bizler için çelişkiyi, farklılığı ve özgünlüğü birlikte yaşamak demektir.
Ve bizler daha fazla insanın bizlere katılmasını ve birlikte St. Pauli’yi kurmayı diliyoruz.
Zira ne kadar fazla olursak o kadar fazlasına ulaşabiliriz!

Biz her ayın ilk Pazartesi Günü, saat 19.30’da herkese açık toplanıyor ve sizleri yürekten katılmaya davet ediyoruz.

Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında Centro Sociale‘de (Sternstraße 2), diğer aylarda Kölibri‘de (Hein-Köllisch-Platz 11+12) buluşuyoruz.

St. Pauli’nin nereye gittiği sorusu seni de meşgul ediyorsa, sen de katıl!
Sen de bir şeyleri değiştirmek istiyorsan, sen de katıl!